Nurul Haromain 35 – Ma’had Al Murtadlo

Pengasuh : Kyai Abd. Wahid Hiz

Alamat : Maron Ngroto Pujon Malang